NFK

NFK komt op voor de belangen van kanker­ patiënten en hun naasten. Ze geloven dat je mét patiënten moet beslissen, niet over patiënten. Daarom geeft NFK kankerpatiënten een duidelijke stem.

NFK onderstreept haar rol en missie onder anderen door videocontent. DAYS is creatief partner op het vlak van animatie voor NFK.

illustraties
sound design

DAYS i.s.m. Ydwine de Boer
Fine Tune Music